Novinky

APRÍL MESIAC LESOV- TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO ZÁMOCKEJ ZÁHRADY

11.04.2019 20:18
Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka. Les je najdokonalejšie spoločenstvo, je zárukou prirodzeného kolobehu života. Apríl získal prívlastok mesiac lesov už v roku 1952. V rámci edukačného procesu sme s deťmi realizovali zaujímavé...

7. apríl Svetový deň zdravia- Návšteva seniorov v zariadení Harmónia v Hlohovci

11.04.2019 20:17
7. apríl - Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Témou svetového dňa zdravia pre rok 2019 je bezpečnosť nemocníc a zdravotníckych zariadení v núdzových situáciách. V rámci svetového dňa zdravia a jeho témy navštívili deti z triedy lienok  dňa...

MAREC - MESIAC KNIHY

30.03.2019 18:55
„ KNIHA JE OKNOM DO SVETA.“ Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. V mesiaci marci všetky triedy  navštívili formou exkurzie Mestskú knižnicu...

SVETOVÝ DEŇ VODY

30.03.2019 18:52
Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ sa deti z triedy lienok a kobyliek zúčastnili exkurzie k „Čističke odpadových vôd“ /ČOV/ v Hlohovci. V rámci edukačného procesu sme realizovali s deťmi rôzne aktivity, ktorými preukazovali svoje vedomosti, skúsenosti z oblasti...

HRÁME SA POHYBOM- II. metodický deň pre materské školy a deti predškolského veku

30.03.2019 18:49
Problémom súčasnosti sa  stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Plne si tento problém uvedomujeme a preto zvyšujeme povedomie detí, zákonných zástupcov detí a priateľov našej materskej školy, aby...

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA V HLOHOVCI

21.03.2019 20:36
Naše mesto Hlohovec sa môže pochváliť i tým, že je jedno z mála miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy. V rámci témy týždňa „Vesmír- naša zem je guľatá...“ sme deťom hravou formou...

SPIEVAJ ŽE SI, SPIEVAJ

18.03.2019 20:54
Ľudová hudba a folklór majú v slovenskej kultúre dlhú tradíciu. Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckým prejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich...

VESELÝ KARNEVAL

11.03.2019 19:47
No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sme sa  rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roku našim  tradičným fašiangovým karnevalom. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, premenili triedu na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými...

NÁVŠTEVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC- PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

19.02.2019 06:38
Prípravný ročník je medzičlánok medzi materskou školou a I. ročníkom. V žiadnom prípade nemôžeme prípravný ročník stotožňovať s nultým ročníkom. Oba majú svoj vlastný vzdelávací program, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. ZŠ s MŠ, Koperníkova 24, Hlohovec je jediná...

DOPRAVÁČIK A NÁVŠTEVA HASIČSKEJ STANICE V HLOHOVCI

19.02.2019 06:32
Dopraváčik maskot nášho interného dopravného projektu pripravil pre deti v mesiaci február zaujímavé aktivity z oblasti záchranných zložiek. Okrem hrových aktivít v rámci edukačného procesu pripravil pre nás exkurziu do Hasičskej stanice v Hlohovci. Dňa 07.02. 2019 deti...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>