Novinky

OSLAVY MIKULÁŠA

16.12.2018 21:18
Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Čas sa s časom stretol a znova nás presunul do obdobia najkrajších sviatkov v roku. A tak sme netrpezlivo s našimi deťmi v materskej škole očakávali príchod „Mikuláša.“ .  Deti  čakali Mikuláša ...

HRÁME SA POHYBOM

29.11.2018 19:55
Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. Deti disponujú obrovským množstvom energie, ktorú je potrebné dostať von. Ich túžba hýbať sa je rovnako prirodzená ako túžba spoznávať nové veci. Naša materská škola prijala pozvanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, A....

PREDNÁŠKA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PREDŠKOLÁKOV

29.11.2018 19:54
Mnohí rodičia si kladú rôzne otázky súvisiace s nástupom ich dieťaťa na primárne vzdelávanie v základnej škole. V mnohých prípadoch im odpovedia triedne učiteľky v rámci konzultačných, či iných stretnutí, ktoré na základe svojej profesionality a odbornosti vedia rodičov usmerniť...

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V HLOHOVCI

19.11.2018 16:12
Myslíme si a určite nielen mi, že kniha zohráva  veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie. Samozrejme, pre každého človeka však kniha znamená niečo iné. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý...

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „O PSÍČKOVI A MAČIČKE“.

19.11.2018 16:11
V mesiaci novembri navštívilo dňa 14.11. 2018 našu materskú školu Divadlo Príbeh zo Žiliny pod názvom „O psíčkovi a mačičke“. Rozprávkovú knižku „ O psíčkovi a mačičke“ v roku 1929 napísal a nakreslil pán Josef Čapek – maliar, grafik, ilustrátor, spisovateľ, novinár a dramatik, brat...

OSLAVY DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL

13.11.2018 17:51
Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku. 4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária...

BESIEDKA PRE STARÝCH RODIČOV

07.11.2018 19:31
Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. V rámci Mesiaca úcty k starším sa konala dňa 26.10. 2018 v triede včielok slávnostná besiedka, ktorú si pre svojich starých rodičov pripravili...

DEŇ JABLKA

07.11.2018 19:27
Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv „Dňa jablka“, známeho aj ako „Deň pôvodných odrôd jabĺk“. Pripomíname si ho   každý rok 21. októbra. Naša materská škola hravou formou  realizovala rôzne aktivity, ktorých hlavným obsahom bola oslava aj...

STRAŠIDELNÝ DEŇ

07.11.2018 19:25
Dnes sa už oslavuje v rodinách, školy realizujú veľa akcií spojených s Hallowenom, ktorého oslavy zdomácneli i u nás.   Typickým symbolom je lampa zhotovená z tekvice s horiacou sviečkou vo vnútri, alebo nakupovanie dekorácií na výzdobu domu a jeho...

V KNIŽNICI JE VEĽA KNÍH POŽIČIAM SI JEDNU Z NICH...

07.11.2018 19:23
I v mesiaci októbri v rámci systematickej mesačnej spolupráce navštívili naši predškoláci z triedy včielok dňa 18.10. 2018 mestskú knižnicu. Priniesli zapožičané knihy a vypožičali  si encyklopédie o zdravej výžive, ovocí a zelenine. S knižnými  publikáciami...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>