Novinky

LOMIDREVO

07.11.2018 19:21
Divadlo na hojdačke zo Žiliny   navštívilo naše elokované pracovisko dňa 17.10. 2018 s predstavením Lomidrevo. Deti s radosťou a so záujmom sledovali  poučnú a veselú  bábkovo-činohernú  rozprávku , ktorá tematicky čerpá zo zlatého fondu Pavla...

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

11.10.2018 19:54
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Ponúka nám prírodné dary  v podobe farebného  lístia, rôznych  druhov plodov a rôznych prírodnín. V rámci spolupráce s rodinou i v rámci témy edukačného procesu „Jesenný košík“  sme opäť...

ŠARKANIÁDA

08.10.2018 19:41
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia.   Umožňuje nám realizovať s deťmi kreatívne hrové aktivity priamo v prírodnom prostredí. Jednou z nich je i „Šarkaniáda“, na ktorú sa deti veľmi tešia.  V škole, ale i doma si...

„ROZHÝBME HLOHOVEC POHYBOM“

08.10.2018 19:40
V rámci Európskeho týždňa športu sme prijali pozvanie riaditeľky ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec, ktorá v spolupráci s CVC Dúha zorganizovala dňa 04.10. športový deň pre všetky deti a žiakov, študentov, verejnosť, spoločnosti a organizácie mesta pod názvom „Rozhýbme...

TRADÍCIE MESTA HLOHOVEC: „MICHALSKÝ JARMOK“

01.10.2018 18:18
V rámci témy týždňa „Mesto Hlohovec“,  deti z triedy lienok, kobyliek a včielok spoznávali a preukazovali svoje vedomosti o svojom  meste rôznymi aktivitami.  Na  základe  skúsenosti sa vedeli orientovať v najbližšom okolí MŠ, vedeli opísať...

V KNIHÁCH JE SKRYTÁ MÚDROSŤ SVETA...

01.10.2018 18:16
NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V HLOHOVCI Opäť sme i v školskom roku 2018/2019 nadviazali  mesačnú  spoluprácu s Mestskou knižnicou v Hlohovci .   Deti z triedy včielok navštívili dňa 26.09. 2018 mestskú knižnicu a v rámci témy týždňa  „Naše...

TÝŽDEŇ MOBILITY

01.10.2018 18:12
Slovenská agentúra životného prostredia , rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam...

Otvorenie školského roka 2018/2019

06.09.2018 21:11
MATERSKÁ ŠKOLA „MARGARÉTKA“ VÍTA DETI! SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 September Ako ten čas utiekol u babičiek, u dedkov. Dohorela vatra. Dobre bolo v Tatrách. Ďalšie leto počká si. Kalendár má odkazy Katke, Hanke, Jankovi:  - Nech sa páči do materskej školy. Dňa 03.09....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7