Ocenenia

 
  • 03.11.2017- Výtvarná súťaž- Prežil som prízdniny ako vo filme
  • Jeseniáda
 

Ocenenia v školskom roku 2017/2018: