OZNAMY:

 

Zapojenie do medzinárodnej súťaže

Výtvarnými prácami detí sa v mesiaci februári zúčastníme XX. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Žitnoostrovské pastelky 2019.“


Výstava snehuliaci v CVČ DÚHA

V mesiaci februári navštívime výstavu, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec, pre deti MŠ, ZŠ a ŠKD pod názvom „SNEHULIACI“,  do ktorej  sa aktívne zapojila i naša materská škola. Výstava sa bude konať  v dňoch od 7.2.-6.3.2019 v CVČ Dúha v čase od 8,00 – 18,00 hod.

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 21.02.  2019 deti z triedy včielok navštívia v rámci mesačnej spolupráce mestskú knižnicu. “Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.” Deti sa už teraz tešia, že im knihy otvoria   dvere   do tajomstiev   zimy a vesmíru.      

 

Karneval

Dňa 13.02. 2019 sa v materskej škole v dopoludňajších hodinách uskutoční DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL plný zábavy a tanca. Prosíme rodičov, aby svojim deťom pripravili karnevalové masky.

 

Návšteva základnej školy


„Kým z nás budú školáci, chceme vedieť, čo nás v škole čaká…“

Dňa 07.02. 2019  navštívia deti z triedy včielok Základnú školu s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec.

 

Zimná turistická vychádzka

Príchod zimy sa spája nielen so zimným počasím,  snehovou perinou, či zimnými radovánkami a zimnými športmi, ale sa spája i s prikrmovaním vtáctva a zvierat. Dňa 18.01. 2019 sa deti z triedy kobyliek zúčastnia. „ZIMNEJ TURISTICKEJ VYCHÁDZKY“ do zámockej záhrady, kde budú vešať na stromy a kríky svojpomocne zhotovené kŕmidlá z plastového pohára na nitke a budú prikrmovať obyvateľov zámockej záhrady.

 

Stavanie snehuliakov v MŠ

Konečne sme sa dočkali i snehovej nádielky a tak máme možnosť s deťmi realizovať aktivity so snehom. Dňa 09.01. 2019 všetky deti z našej materskej školy budú stavať na školskom dvore snehuliakov. Stavaním snehuliakov budú mať deti možnosť rozvíjať svoje manuálne zručnosti, predstavivosť a fantáziu. Pozývame rodičov, aby si prišli pozrieť snehových kamarátov na školskom dvore.

Simsalala

Našu materskú školu už po štvrtýkrát navštívi dňa 17.01. 2019 speváčka Simonu Hudákovú pod pseudonymom SIMSALALA, ktorá nám spríjemní dopoludnie hudobným vystúpením pod názvom“ KTO S ČÍM PRACUJE.“

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 24.01. 2019 deti z triedy včielok navštívia v rámci mesačnej spolupráce mestskú knižnicu. Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.” Deti sa už teraz tešia, že im knihy otvoria dvere do tajomstie zimy.

 

Nový rok nám prináša opäť nové posolstvá,

prajme si teda navzájom lásku a tiež priateľstvá.

Nech šťastie, pohoda a zdravie,

sprevádza náš každý krok,

nech je veľmi úspešný celý nový rok !

 

 

FOTOGRAFONIE DETÍ

Z dôvodu havarijného stavu vodovodného potrubia a núdzovej prevádzky školy sa fotografovanie detí – zimný motív zo dňa 05.12. ruší.

Náhradný termín fotografovania bude dňa 10.12. 2018 t. j. v pondelok.

Oblečenie detí podľa uváženia rodičov.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE

Dňa 19.12. 2018 o 10,00 hod.  sa  deti z triedy včielok zúčastnia tvorivých vianočných dielní v mestskej knižnici.

 

KLUB DôCHODCOV "RUŽA"

Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti sú od nepamäti azda najvýznamnejšími dňami v kalendárnom roku a to nielen pre deti, ale i pre nás dospelých. Vianočné tradície a zvyky nám prídu dňa 12. 12. 2018 v dopoludňajších hodinách priblížiť kultúrnym vystúpením dôchodcovia z klubu Ruža v Hlohovci.

 

Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vrcholí milým vianočným posedením spojeným s vystúpením detí.

 MILÍ RODIČIA ! Srdečne Vás pozývame na „VIANOČNÚ BESIEDKU“, ktorá sa bude konať dňa 11.12. 2018 o 14,30 hod. v triede kobyliek, 12.12. 2018 o 14,30 hod. v triede mravčekov a lienok, 13.12. 2018 o 14,30 hod. v triede včielok. TEŠÍME SA NA VÁS!

 

VIANOČNÉ PEČENIE

Podľa kalendára sa blíži vianočný čas. Naše deti sa tešia na „ Vianočné pečenie“ , ktoré budeme s deťmi realizovať  v mesiaci december.  Školská akcia – pečenie vianočného pečiva sa v našej škole traduje každý rok. Už teraz sa deti tešia na sladké vianočné pečivo, ktoré ochutnajú i rodičia na „Vianočnej besiedke.“

 

MIKULÁŠ

“Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.“ Spoločne s deťmi oslávime v našej škole dňa 06.12. 2018 MIKULÁŠA. Deti  budú čakať Mikuláša po celý týždeň v kostýmoch, ktoré ich premenia na anjelov, čertov...

 

VIANOČNÉ FOTOGRAFOVANIE

Dňa 10.12. 2018 v dopoludňajších hodinách sa budú deti fotografovať – motív zima. Oblečenie detí podľa uváženia rodičov.

 

PREDNÁŠKA

Dňa 19.11. 2018 (pondelok) o 15: 30 hod. pozývame do našej MŠ do pavilónu č. 4 – VČIELKY všetkých rodičov predškolákov na  zaujímavú prednášku na tému školská zrelosť, pripravenosť. Prednášku bude viesť pracovníčka z  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Hlohovci.

 

V KNIŽNICI JE VEĽA KNÍH POŽIČIAM SI JEDNU Z NICH... „                                             

Dňa 15.11. 2018  trieda včielok navštívi  v rámci mesačnej systematickej spolupráce Mestskú  knižnicu v Hlohovci. I touto formou prostredníctvom konkrétnej skúsenosti a zážitkovým učením pestujeme u detí vzťah ku knihám.

 

DIVADLO PRÍBEH

Dňa 14. 11. 2018 navštívi našu MŠ divadlo „Príbeh“ s predstavením:  PSÍČEK A MAČIČKA.

 

DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL NA SLOVENSKU

V rámci osláv Dňa materských škôl na Slovensku , budeme realizovať v rámci edukačného procesu turistickú vychádzku do zámockej záhrady, ktorá sa bude konať

 v piatok t.j. 09.11. 2018 v dopoludňajších hodinách.

Deti hrami s listami vytvoria symbol nášho

EP Vinohradská 7- „Margarétku“.

Žiadame rodičov, aby zabezpečili deťom na tento deň /do vaku na plecia/   pitný režim a malé  občerstvenie / keksík, ...podľa uváženia/.

 

ŠARKANIÁDA

Naša materská škola- EP Vinohradská 7, Hlohovec sa  prácami detí aktívne zúčastnila výtvarnej výstavy  „ ŠARKANIÁDA“, ktorú vyhlásilo  Centrum voľného času Dúha, Hlohovec.

Dňa 08.11. 2018 si pôjdeme spolu s deťmi   pozrieť výstavu. Deti budú mať možnosť vidieť na výstave nielen svoje zhotovené šarkany, ale i šarkanov svojich kamarátov.

                                             Tešíme sa na pestrofarebné šarkany!

 

OZNAM PRE STARÝCH RODIČOV DETÍ Z PAVILÓNU Č. 4

Milé naše babičky a deduškovia, srdečne Vás pozývame v piatok 26.10. 2018 o 14: 30 hod. do našej materskej školy- Pavilón č. 4. Príďte spolu s nami stráviť krátke a pekné popoludnie.

Tešíme sa na Vás !

 

STRAŠIDIEĽKOVÝ DEŇ

Dňa 24. 10. 2018 dopoludnia sa s deťmi zabavíme na „Strašidelný deň“ . Veselo si zatancujeme v rôznych kostýmoch (napr. tekvička, pavúk, ježibaba, netopier...)

Prosíme rodičov, aby svojim deťom priniesli kostým.

 

MILÍ RODIČIA Z TRIEDY LIENOK!

Dňa 18.10. 2018 sa budú konať o 14,30 hod. v triede lienok za účasti

zákonných zástupcov detí  „Jesenné tvorivé dielne“.

Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody.

                                                                 Tešíme sa na Vás !

MILÍ RODIČIA Z TRIEDY KOBYLIEK !

Dňa 18.10. 2018 sa budú konať o 14,30 hod. v triede kobyliek za účasti

zákonných zástupcov detí  „Jesenné tvorivé dielne“.

Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody.                                    Tešíme sa na Vás!


 

DIVADLO ZO ŽILINY

Dňa 17. 10. navštívi našu materskú školu profesionálne divadlo „Na Hojdačke“ zo Žiliny s  divadelným predstavením pod názvom „LOMIDREVO“.

 

MILÍ RODIČIA Z TRIEDY VČIELOK !

Dňa 09.10. 2018 sa budú konať o 14,30 hod. v triede včielok za účasti

zákonných zástupcov detí  „Jesenné tvorivé dielne“.

Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody.

                                                                Tešíme sa na Vás!               

 

POĎAKOVANIE

V roku 2018   naša  materská škola v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Hlohovec zorganizovala dvakrát zber papiera - v máji  2018 a v októbri 2018. Aj takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať u detí vzťah k prírode, k jej ochrane.

Štatistiky uvádzajú, že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov.

 Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy , ktorí pomohli svojim deťom zapojiť sa do zberu a zároveň sme získali finančné prostriedky pre našu materskú školu. ĎAKUJEME!          Kolektív MŠ

 

DO POZORNOSTI !

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorých deti budú navštevovať naše Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, v mesiaci august 2018, aby priniesli deťom:   VŠETKY VECI PODPÍSANÉ! 

  • papuče, nie šľapky,
  • posteľnú bielizeň, aj plachtu,
  • pyžamo,
  • detský uterák, 
  • hrebeň,
  • náhradné oblečenie a obuv na školský dvor,
  • náhradné spodné prádlo- slipy, /nohavičky/.

                                                                                     Ďakujeme