OZNAMY:

 

Tablo predškolákov

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok vyhlásil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár súťaž o najkrajšie tablo materských škôl. O najkrajšie tablo bude rozhodovať komisia zložená zo zástupcov mestského úradu a Základnej umeleckej školy. Udelená bude i "Cena verejnosti", pričom verejnosť vyberie najkrajšie tablá prostredníctvom facebooku. Albumy s tablami budú zverejnené a hlasovanie spustené po vystavení všetkých tabiel vo výkladoch. Tablo našich detí z EP MŠ Vinohradská bude vystavené vo výklade v predajni OBUV BOTEX, Ul. SNP Hlohovec od 04.- do 26.06.2019.

 

Milí rodičia !

Už sme prijatí do základných škôl, tešíme sa do školy a preto sa chceme  s našou materskou školou „Margarétka“, p. učiteľkami, kamarátmi a zamestnancami  rozlúčiť spolu s Vami milí rodičia dňa 25. 6. o 14.30 hod. v pavilóne včielok. Srdečne Vás pozývame !

 

Nočný spánok predškolákov

Dňa 21.06. 2019 organizujeme „Nočný spánok predškolákov“ v materskej škole, v rámci rozlúčky s predškolákmi. Nočného spánku sa zúčastnia predškoláci- deti z triedy včielok. Bližšie informácie o organizačnom zabezpečení nočného spánku  poskytnú zákonným zástupcom triedne učiteľky.

 

Hurrá školský výlet

Dňa  20.06.2019 organizujeme  koncoročný poldenný výlet do Bojnej- Ranč pod Babicou. Výletu sa zúčastnia deti z triedy mravčekov a lienok. Bližšie informácie o organizačnom zabezpečení výletu poskytnú zákonným zástupcom triedne učiteľky.

 

KONCOROČNÝ VÝLET

Dňa 19.6. 2019 organizujeme   koncoročný výlet do Bratislavy, kde navštívime zvieratká  v ZOO. Výletu sa zúčastnia deti z triedy kobyliek a včielok. Bližšie informácie o organizačnom zabezpečení výletu poskytnú zákonným zástupcom triedne učiteľky.

          

 

Koncoročné fotografovanie tried

Dňa   11.06. 2019 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch materskej školy uskutoční koncoročné fotografovanie tried. Koncoročné fotografie  skrášlia nielen  albumy  rodičov detí.

 

Discgolfová olympiáda

Trojčlenné družstvo predškolákov  z našej materskej školy sa dňa 05.06. 2019 zúčastnia 4. ročníka „Discgolfovej olympiády“, Olympiáda sa bude konať v priestoroch MŠ Hollého 1, Hlohovec. Tento rok bude olympiáda súčasťou tzv. Olympijského dňa.

 

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 04.06.2019 v rámci mesačnej systematickej spolupráce navštívia deti z triedy včielok Mestskú knižnicu v Hlohovci. Formou utorkových čítaní v priestoroch knižnice sa deti rozlúčia so spoluprácou s Mestskou knižnicou v tomto školskom roku.

 

ŠKOLA V PRÍRODE

Prihlásené deti z našej materskej školy sa od 03.06. do 07.06. 2019 zúčastnia školy v prírode v stredisku Podvišňové- Bzince pod Javorinou. Želáme im príjemný pobyt, pekné počasie a veľa krásnych zážitkov.

 

Návšteva hasičov

Pri príležitosti osláv MDD našu materskú školu  dňa 31.5. o 9.00 hod. navštívia mestskí hasiči, ktorí s nami oslávia sviatok MDD. Tešíme sa na hasičské autá, hasičskú techniku, hasičské vybavenie pri záchranárskych prácach a hlavne hasičské prístroje.

 

Indické bájky očami slovenských detí

Výtvarnými prácami detí sa v mesiaci máj v rámci multikultúrnej výchovy zúčastníme 5. ročníka  výtvarnej súťaže pod názvom „Indické bájky očami slovenských detí.“ Cieľom súťaže  je  zmysluplné trávenie voľného času , využitie témy na školách, ako aj o obohatenie detí o umelecké zážitky a radosť z tvorivosti.

 

Dúhový kolotoč

Aktívnou účasťou sa zúčastníme 13. ročníka súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod názvom „DÚHOVÝ KOLOTOČ S TÉMOU FÍÍÍHA.“ ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE: METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM, ŠEVČENKOVA 11, BRATISLAVA

 

Návšteva ZŠ

Dňa 29.05. 2019 v dopoludňajších hodinách navštívia deti z triedy včielok prvákov v Základnej škole s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec. Dúfame, že si deti opäť odnesú  zo školy  dobrý pocit, že aj ony čoskoro  budú veľkí školáci.

 

Železnica

Dopraváčik maskot nášho interného dopravného projektu pripravil pre deti v mesiaci máj zaujímavé aktivity. Jednou z nich bude i exkurzia na železničnú stanicu v našom meste, ktorej sa zúčastnili  dňa 23.05.2019 deti z triedy kobyliek. „Ide, ide vláčik, ide, ide vlak…“,

 

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka  /18.05./ sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). V spolupráci so školskou jedálňou budeme v rámci edukačného procesu  a projektu „Zdravýživka“ realizovať aktivity, ktorých cieľom bude poukázať na význam mlieka pre deti a povzbudiť ich, aby mlieko a mliečne výrobky nechýbali v každodennom jedálničku.Dňa 20.05. navštívi našu materskú školu „Kozička Líza“, ktorá sa predstaví deťom na školskom dvore.

 

Spievanky, spievanky

Dňa 17.05. 2019  budú súťažiace deti reprezentovať našu materskú školu na 10. ročníku speváckej súťaže „Spievanky, spievanky“. Spevácka súťaž je určená deťom z materských škôl s cieľom prezentovať regionálne tradície a ľudovú slovesnosť.

 

Rodina

V rámci Svetového dňa rodiny / 15.05./ sa zúčastníme výtvarnej súťaže pre deti materských škôl pod názvom MOJA RODINA, ktorú organizuje Mestská knižnica mesta Piešťany.

"Rodina je ako strom, chráni všetko, čo je v ňom.

my sme veľká rodina - otec, mama, sestra, brat a ja.

K tomu ešte babka, dedko, a to veru nie je všetko.

teta, ujo, bratranec, krsná, krsný na koniec."

 

Zlatý kľúčik

Dňa 14.05. 2019 sa skupina súťažiacich  detí z triedy včielok zúčastnia v dopoludňajších hodinách prehliadky detskej tvorivosti „Zlatý kľúčik“, v  Kine Úsmev v Hlohovci. Cieľom súťažnej prehliadky umeleckej tvorivosti detí predškolského veku je prezentovanie úrovne dosiahnutých schopností, ktoré deti vyjadrujú rôznymi umeleckými prostriedkami, resp. pohybovými aktivitami.

 

Deň kvetov

Naša materská škola sa aktívne zúčastní na výzdobe mesta pri príležitosti 13. ročníka„ Dňa kvetov v Hlohovci“, ktorý organizuje dňa 13.05. 2019 Mestské kultúrne centrum Hlohovec. Spolu s deťmi zhotovíme pestrofarebné papierové kvety, ktoré budú zdobiť naše mesto v deň tejto akcie.

 

Kladenie vencov

Pri príležitosti výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sa nielen zamestnanci, ale i deti z triedy včielok zúčastnia  dňa 07.05. 2019  pietneho  aktu kladenia vencov na Námestí sv. Michala v Hlohovci.

 

Návšteva Mestskej knižnice

Dňa 06.05.2019 v rámci mesačnej systematickej spolupráce navštívia deti z triedy včielok Mestskú knižnicu v Hlohovci. Formou tvorivých dielní v priestoroch knižnice zhotovia darčeky pre svoje mamičky ku Dňu matiek.

 

Kultúrne podujatie "Kúzelník"

V minulom školskom roku sme sa aktívne zapojili do projektu „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Cieľom projektu  je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov.  Za odovzdaný elektroodpad, ktorý sme vyzbierali v našej materskej škole, sme získali pre deti bezplatné kultúrne podujatie „Kúzelník“. Kúzelník sa predstaví deťom so svojim programom dňa 30.04. 2019.  Miesto konania akcie bude v telocvični Spojenej školy, Palárikova 1, Hlohovec.


Olympiáda vo  viacboji všestrannosti 

Prekážok sa nebojíme.

So všetkým si poradíme.

Športovať dnes všetci chceme.

To sľubujeme!

Dňa 25.04. 2019 sa aktívnou  účasťou zúčastníme Olympiády vo  viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec, ktorú organizuje MŠ Nábrežie 23, elokované pracovisko Fraštacká 4 v Hlohovci s finančnou  podporou Mesta Hlohovec a OZ Fraštáčik.

 

 ,,Rozprávočka moja naj 2019“


V mesiaci apríl sa aktívne výtvarnými prácami detí zúčastníme  výtvarnej súťaže: Vráťme sa do rozprávky ,,Rozprávočka moja naj 2019“ – 4. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže.

Cieľom súťaže je:

 • podpora detských výtvarných talentov,
 • udržiavanie čitateľskej gramotnosti,
 • rozvíjať vzťah k literatúre prostredníctvom prečítaného textu,
 • vzbudiť záujem výtvarne vyjadriť zážitok z prečítaného textu.

 

22. apríl Deň Zeme 

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. V rámci Dňa Zeme zrealizujeme brigádu exteriéru materskej školy a jeho okolia.

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 17.04.  2019 deti z triedy včielok navštívia v rámci mesačnej spolupráce mestskú knižnicu. “V knižnici je veľa kníh, požičiam si jednu z nich...” Deti sa už teraz tešia, že im knihy otvoria dvere do farebnej jari.    

 

Veľkonočné tvorivé dielne

Veľká noc sa oprávnene nazýva sviatkom jari. V rámci osláv veľkonočných sviatkov zrealizujeme v Pavilóne č. 4 dňa 16.04. tvorivé dielne za účasti rodičov. Prineste si zo sebou sviatočnú náladu, kreatívne nápady a rôznorodý veľkonočný materiál.

Divadelné predstavenie- Janko Polienko 

Dňa 10. 04. 2019 navštívi našu MŠ divadlo „Trenčín“ s predstavením:  JANKO POLIENKO.

 

„Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia“.

V rámci významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou je 7. apríl Svetovým dňom zdravia. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2019 je bezpečnosť nemocníc a zdravotníckych zariadení v núdzových situáciách. Dňa 08.04. navštívime zariadenie pre seniorov Harmónia na Podzámskej ulici a deti obdaria   seniorov symbolom našej materskej školy kvetom Margarétkou.

 

Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka. Apríl získal prívlastok mesiac lesov v roku 1952. V rámci mesiaca apríl- mesiac lesov zrealizujeme dňa 05. 04. turistickú vychádzku do zámockej záhrady.

 

1.apríl - DEŇ VTÁCTVA-  slávime ho  najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. V rámci Dňa vtáctva navštívi v mesiaci apríl našu materskú školu Mgr. Varga- zamestnanec  Vlastivedného múzea v Hlohovci s prezentáciou najznámejších druhov vtákov.

Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec

ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1, Hlohovec

Vás pozýva na 

Deň otvorených dverí dňa 04.apríla 2019 od 8,00h.do 10,00 h. a do 14,00h. DO 16,00 h.

 • v čase od 9,00 h.  do 10,00 h. sa môžete zúčastniť na realizovaných aktivitách spoločne s našimi deťmi,
 • v čase od 14,00 h. do 16, 00 h. si môžete pozrieť priestory materskej školy,
 • taktiež sa môžete informovať o rôznych aktivitách a akciách realizovaných v našej materskej škole.                                                                                                  

               Tešíme sa na Vás!

 

ZBER PAPIERA

Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, bude v mesiaci apríl od 01.04. do 05.04. 2019  realizovať zber papiera. Milí rodičia a priatelia školy, zapojte sa do nášho zberu!  Sústreďujte doma papier a potom nám ho v dňoch od 01.04. do 05.04. 2019  prineste do materskej školy, kde bude pristavený kontajner. Ďakujeme!

PODPORTE NIELEN SVOJU MATERSKÚ ŠKOLU, ALE PRISPEJTE AJ K RECYKLÁCII PAPIERA A OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. ZAPOJTE SA DO ZBERU PAPIERA  A ZÍSKAJTE PRE SVOJU MATERSKÚ ŠKOLU FINANČNÚ ODMENU.


Hráme sa pohybom

Dňa 28.03. 2019 sa deti z triedy včielok zúčastnia  2. kola metodického dňa pre deti materských škôl „HRÁME SA POHYBOM“, zameraného na využitie pohybovej činnosti s loptami.

Metodický deň realizuje Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec.

 

Návšteva Hvezdárne

Naše mesto Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty a  hviezdy.

Dňa 20.03. 2018 sa deti z triedy kobyliek a včielok zúčastnia exkurzie

 do Planetária  v Hlohovci na Sládkovičovej ulici.

Príbehom „Kamilka na potulkách vesmírom“, ktorý je určený pre deti materských škôl, priblížime   deťom  pútavou detskou formou   súhvezdia severnej oblohy, základné poznatky o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.

 

Marec Mesiac knihy- návšteva mestskej knižnice

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh deti už iste  počuli. Ale vedia , prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to tak vždy? Odpovede  na tieto, ale i veľa ďalších  otázok získajú deti formou exkurzie v mestskej knižnice, ktorú navštívia:

12.03. – Mravčekovia

13.03. – Lienky

14.03.- Včielky

15.03.- Kobylky

 

 

Spievajže si spievaj

Dňa 14.03. 2019 navštívi našu materskú školu  rodinná folklórna skupina Hlbocká z Piešťan. V repertoári skupiny  sú zastúpené ľudové piesne a ľudové hudobné nástroje, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Formou výchovného koncertu rodina Hlbocká predstaví deťom bohatú mozaiku slovenského hudobného folklóru a zároveň predstaví typické slovenské ľudové hudobné nástroje.

 

Zapojenie do medzinárodnej súťaže

Výtvarnými prácami detí sa v mesiaci februári zúčastníme XX. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Žitnoostrovské pastelky 2019.“


Výstava snehuliaci v CVČ DÚHA

V mesiaci februári navštívime výstavu, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec, pre deti MŠ, ZŠ a ŠKD pod názvom „SNEHULIACI“,  do ktorej  sa aktívne zapojila i naša materská škola. Výstava sa bude konať  v dňoch od 7.2.-6.3.2019 v CVČ Dúha v čase od 8,00 – 18,00 hod.

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 21.02.  2019 deti z triedy včielok navštívia v rámci mesačnej spolupráce mestskú knižnicu. “Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.” Deti sa už teraz tešia, že im knihy otvoria   dvere   do tajomstiev   zimy a vesmíru.      

 

Karneval

Dňa 13.02. 2019 sa v materskej škole v dopoludňajších hodinách uskutoční DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL plný zábavy a tanca. Prosíme rodičov, aby svojim deťom pripravili karnevalové masky.

 

Návšteva základnej školy


„Kým z nás budú školáci, chceme vedieť, čo nás v škole čaká…“

Dňa 07.02. 2019  navštívia deti z triedy včielok Základnú školu s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec.

 

Zimná turistická vychádzka

Príchod zimy sa spája nielen so zimným počasím,  snehovou perinou, či zimnými radovánkami a zimnými športmi, ale sa spája i s prikrmovaním vtáctva a zvierat. Dňa 18.01. 2019 sa deti z triedy kobyliek zúčastnia. „ZIMNEJ TURISTICKEJ VYCHÁDZKY“ do zámockej záhrady, kde budú vešať na stromy a kríky svojpomocne zhotovené kŕmidlá z plastového pohára na nitke a budú prikrmovať obyvateľov zámockej záhrady.

 

Stavanie snehuliakov v MŠ

Konečne sme sa dočkali i snehovej nádielky a tak máme možnosť s deťmi realizovať aktivity so snehom. Dňa 09.01. 2019 všetky deti z našej materskej školy budú stavať na školskom dvore snehuliakov. Stavaním snehuliakov budú mať deti možnosť rozvíjať svoje manuálne zručnosti, predstavivosť a fantáziu. Pozývame rodičov, aby si prišli pozrieť snehových kamarátov na školskom dvore.

Simsalala

Našu materskú školu už po štvrtýkrát navštívi dňa 17.01. 2019 speváčka Simonu Hudákovú pod pseudonymom SIMSALALA, ktorá nám spríjemní dopoludnie hudobným vystúpením pod názvom“ KTO S ČÍM PRACUJE.“

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 24.01. 2019 deti z triedy včielok navštívia v rámci mesačnej spolupráce mestskú knižnicu. Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.” Deti sa už teraz tešia, že im knihy otvoria dvere do tajomstie zimy.

 

Nový rok nám prináša opäť nové posolstvá,

prajme si teda navzájom lásku a tiež priateľstvá.

Nech šťastie, pohoda a zdravie,

sprevádza náš každý krok,

nech je veľmi úspešný celý nový rok !

 

 

FOTOGRAFONIE DETÍ

Z dôvodu havarijného stavu vodovodného potrubia a núdzovej prevádzky školy sa fotografovanie detí – zimný motív zo dňa 05.12. ruší.

Náhradný termín fotografovania bude dňa 10.12. 2018 t. j. v pondelok.

Oblečenie detí podľa uváženia rodičov.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE

Dňa 19.12. 2018 o 10,00 hod.  sa  deti z triedy včielok zúčastnia tvorivých vianočných dielní v mestskej knižnici.

 

KLUB DôCHODCOV "RUŽA"

Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti sú od nepamäti azda najvýznamnejšími dňami v kalendárnom roku a to nielen pre deti, ale i pre nás dospelých. Vianočné tradície a zvyky nám prídu dňa 12. 12. 2018 v dopoludňajších hodinách priblížiť kultúrnym vystúpením dôchodcovia z klubu Ruža v Hlohovci.

 

Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vrcholí milým vianočným posedením spojeným s vystúpením detí.

 MILÍ RODIČIA ! Srdečne Vás pozývame na „VIANOČNÚ BESIEDKU“, ktorá sa bude konať dňa 11.12. 2018 o 14,30 hod. v triede kobyliek, 12.12. 2018 o 14,30 hod. v triede mravčekov a lienok, 13.12. 2018 o 14,30 hod. v triede včielok. TEŠÍME SA NA VÁS!

 

VIANOČNÉ PEČENIE

Podľa kalendára sa blíži vianočný čas. Naše deti sa tešia na „ Vianočné pečenie“ , ktoré budeme s deťmi realizovať  v mesiaci december.  Školská akcia – pečenie vianočného pečiva sa v našej škole traduje každý rok. Už teraz sa deti tešia na sladké vianočné pečivo, ktoré ochutnajú i rodičia na „Vianočnej besiedke.“

 

MIKULÁŠ

“Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.“ Spoločne s deťmi oslávime v našej škole dňa 06.12. 2018 MIKULÁŠA. Deti  budú čakať Mikuláša po celý týždeň v kostýmoch, ktoré ich premenia na anjelov, čertov...

 

VIANOČNÉ FOTOGRAFOVANIE

Dňa 10.12. 2018 v dopoludňajších hodinách sa budú deti fotografovať – motív zima. Oblečenie detí podľa uváženia rodičov.

 

PREDNÁŠKA

Dňa 19.11. 2018 (pondelok) o 15: 30 hod. pozývame do našej MŠ do pavilónu č. 4 – VČIELKY všetkých rodičov predškolákov na  zaujímavú prednášku na tému školská zrelosť, pripravenosť. Prednášku bude viesť pracovníčka z  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Hlohovci.

 

V KNIŽNICI JE VEĽA KNÍH POŽIČIAM SI JEDNU Z NICH... „                                             

Dňa 15.11. 2018  trieda včielok navštívi  v rámci mesačnej systematickej spolupráce Mestskú  knižnicu v Hlohovci. I touto formou prostredníctvom konkrétnej skúsenosti a zážitkovým učením pestujeme u detí vzťah ku knihám.

 

DIVADLO PRÍBEH

Dňa 14. 11. 2018 navštívi našu MŠ divadlo „Príbeh“ s predstavením:  PSÍČEK A MAČIČKA.

 

DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL NA SLOVENSKU

V rámci osláv Dňa materských škôl na Slovensku , budeme realizovať v rámci edukačného procesu turistickú vychádzku do zámockej záhrady, ktorá sa bude konať

 v piatok t.j. 09.11. 2018 v dopoludňajších hodinách.

Deti hrami s listami vytvoria symbol nášho

EP Vinohradská 7- „Margarétku“.

Žiadame rodičov, aby zabezpečili deťom na tento deň /do vaku na plecia/   pitný režim a malé  občerstvenie / keksík, ...podľa uváženia/.

 

ŠARKANIÁDA

Naša materská škola- EP Vinohradská 7, Hlohovec sa  prácami detí aktívne zúčastnila výtvarnej výstavy  „ ŠARKANIÁDA“, ktorú vyhlásilo  Centrum voľného času Dúha, Hlohovec.

Dňa 08.11. 2018 si pôjdeme spolu s deťmi   pozrieť výstavu. Deti budú mať možnosť vidieť na výstave nielen svoje zhotovené šarkany, ale i šarkanov svojich kamarátov.

                                             Tešíme sa na pestrofarebné šarkany!

 

OZNAM PRE STARÝCH RODIČOV DETÍ Z PAVILÓNU Č. 4

Milé naše babičky a deduškovia, srdečne Vás pozývame v piatok 26.10. 2018 o 14: 30 hod. do našej materskej školy- Pavilón č. 4. Príďte spolu s nami stráviť krátke a pekné popoludnie.

Tešíme sa na Vás !

 

STRAŠIDIEĽKOVÝ DEŇ

Dňa 24. 10. 2018 dopoludnia sa s deťmi zabavíme na „Strašidelný deň“ . Veselo si zatancujeme v rôznych kostýmoch (napr. tekvička, pavúk, ježibaba, netopier...)

Prosíme rodičov, aby svojim deťom priniesli kostým.

 

MILÍ RODIČIA Z TRIEDY LIENOK!

Dňa 18.10. 2018 sa budú konať o 14,30 hod. v triede lienok za účasti

zákonných zástupcov detí  „Jesenné tvorivé dielne“.

Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody.

                                                                 Tešíme sa na Vás !

MILÍ RODIČIA Z TRIEDY KOBYLIEK !

Dňa 18.10. 2018 sa budú konať o 14,30 hod. v triede kobyliek za účasti

zákonných zástupcov detí  „Jesenné tvorivé dielne“.

Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody.                                    Tešíme sa na Vás!


 

DIVADLO ZO ŽILINY

Dňa 17. 10. navštívi našu materskú školu profesionálne divadlo „Na Hojdačke“ zo Žiliny s  divadelným predstavením pod názvom „LOMIDREVO“.

 

MILÍ RODIČIA Z TRIEDY VČIELOK !

Dňa 09.10. 2018 sa budú konať o 14,30 hod. v triede včielok za účasti

zákonných zástupcov detí  „Jesenné tvorivé dielne“.

Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody.

                                                                Tešíme sa na Vás!               

 

POĎAKOVANIE

V roku 2018   naša  materská škola v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Hlohovec zorganizovala dvakrát zber papiera - v máji  2018 a v októbri 2018. Aj takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať u detí vzťah k prírode, k jej ochrane.

Štatistiky uvádzajú, že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov.

 Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy , ktorí pomohli svojim deťom zapojiť sa do zberu a zároveň sme získali finančné prostriedky pre našu materskú školu. ĎAKUJEME!          Kolektív MŠ

 

DO POZORNOSTI !

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorých deti budú navštevovať naše Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, v mesiaci august 2018, aby priniesli deťom:   VŠETKY VECI PODPÍSANÉ! 

 • papuče, nie šľapky,
 • posteľnú bielizeň, aj plachtu,
 • pyžamo,
 • detský uterák, 
 • hrebeň,
 • náhradné oblečenie a obuv na školský dvor,
 • náhradné spodné prádlo- slipy, /nohavičky/.

                                                                                     Ďakujeme