OZNAMY:

 

DO POZORNOSTI !

Oznamujeme zákonným zástupcom, ktorých deti budú navštevovať naše Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, v mesiaci august 2018, aby priniesli deťom:   VŠETKY VECI PODPÍSANÉ! 

 • papuče, nie šľapky,
 • posteľnú bielizeň, aj plachtu,
 • pyžamo,
 • detský uterák, 
 • hrebeň,
 • náhradné oblečenie a obuv na školský dvor,
 • náhradné spodné prádlo- slipy, /nohavičky/.

                                                                                     Ďakujeme

 

 • Dňa 22.06. 2018 budeme realizovať pre deti z triedy kobyliek a včielok v rámci rozlúčky s predškolákmi „Nočný spánok“.  Rodičia privedú deti do materskej školy 22.06. o 18,00 hod. a prevezmú si ich dňa 23.06. o 8,00 hod.. Bližšie informácie s organizáciou poskytnú triedne učiteľky.

 • V rámci systematickej mesačnej spolupráce s Mestskou knižnicou v Hlohovci, navštívi dňa 20.06. 2018 našu materskú školu zamestnankyňa knižnice, ktorá bude s deťmi z triedy kobyliek a včielok realizovať hrové aktivity formou tvorivých dielní.

 • Dňa 19.06. 2018 budeme realizovať koncoročný poldenný výlet do „Kráľovej pri Senci“,. Vrámci výletu navštívia deti pozoruhodnú expozíciu- Múzeum včelárstva na Slovensku, ktoré je priamo   v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.  Výlet realizujeme pre deti z triedy kobyliek a včielok.

 • Vážení rodičia! Kolektív MŠ Vás srdečne pozýva na spoločné podujatie spojené s kultúrnym vystúpením Vašich detí na DEŇ RODINY , ktorý sa bude konať dňa 14. 06.2018 o 14.30 hod. na školskom dvore MŠ. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 • Dňa 06.06. 2018 sa 5- členné družstvo detí z triedy včielok zúčastnia už 3. ročníka „Discgolfovej olympiády detí materských škôl“, ktorá sa uskutoční od 9,15 hod. v MŠ Hollého 1, Hlohovec. Organizátorom olympiády je OZ Fraštačania v spolupráci s MŠ Hollého č. 1, Hlohovec.

 • Dňa 05.06. 2018 sa deti z triedy kobyliek a lienok v rámci témy týždňa „Jarné ovocie a zelenina“ , zúčastnia exkurzie na mestské trhovisko.

 • Dňa 05. 06. 2018 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční v materskej škole koncoročné fotografovanie detí- trieda mravčekov, lienok, kobyliek a včielok.

 • V rámci osláv MDD a interného projektu Dopraváčik“, navštívia našu materskú školu dňa 01.06. v dopoludňajších hodinách hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci.

...„Pozor z cesty,

pozor z cesty,

kdesi horí dom.

Uvoľnite rýchlo cestu našim hasičom...“

 

 • ZBER PAPIERA- Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec, bude v mesiaci máj od 21.05 do 25.05.realizovať zber papiera. Milí rodičia a priatelia školy, zapojte sa do nášho zberu!  Sústreďujte doma papier a potom nám ho v dňoch od 21.05. do 25.05. prineste do materskej školy, kde bude pristavený kontajner. ĎakujemePODPORTE NIELEN SVOJU MATERSKÚ ŠKOLU, ALE PRISPEJTE AJ K RECYKLÁCII PAPIERA A OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. ZAPOJTE SA DO ZBERU PAPIERA  A ZÍSKAJTE PRE SVOJU MATERSKÚ ŠKOLU FINANČNÚ ODMENU.

 

 • Dňa 30.05. 2018 a deti z triedy lienok zúčastnia koncoročného poldenného výletu do Smoleníc. Bližšie informácie o organizačnom zabezpečení výletu poskytnú zákonným zástupcom triedne učiteľky.

 • Dňa 25.05. 2018 navštívia deti z triedy kobyliek a včielok v rámci systematickej mesačnej spolupráce Mestskú knižnicu v Hlohovci.

 • Dňa 23.05. 2018 sa naša materská škola zúčastní Olympiády vo  viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec, ktorú organizuje   MŠ Nábrežie 23, elokované pracovisko Fraštacká 4 v Hlohovci s finančnou  podporou Mesta Hlohovec. Olympiáda sa uskutoční sa v Mestskej telocvični v Hlohovci.

 • Dňa 18.05. 2018 o 9,30 hod. sa deti z triedy kobyliek a včielok zúčastnia v Kine Úsmev Hlohovec premietania rozprávky pod názvom „Dobrodružstvo pod hladinou“. Akciu organizuje CVČ Dúha v Hlohovci.

 

 • Dňa 17.05. 2018 sa budú predškoláci fotografovať na spoločné koncoročné tablo. Bližšie informácie poskytnú zákonným zástupcom triedne učiteľky.

 

 

 • Dňa 11.05. 2018 sa v dopoludňajších hodinách zúčastní  naša materská škola v zastúpení štyroch dievčat z triedy včielok 9. ročníka  speváckej súťaže detí materských škôl v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky“, v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy v Hlohovci.

 • Dňa 09.05. 2018 o 10,00 hod. sa deti z triedy kobyliek a včielok zúčastnia kladenia vencov na Námestí svätého Michala v Hlohovci pri príležitosti

Dňa víťazstva nad fašizmom .

 • Naša materská škola prijala pozvanie Mestskej knižnice v Hlohovci, kde budú dňa 27.04. staršie deti viazať farebné mašličky na prvomájovú výzdobu nášho mesta Hlohovec.

 • Dňa 26.04. 2018 navštívi našu materskú školu Divadlo pre deti a mládež z Bratislavy, ktoré sa nám predstaví s divadelným predstavením pod názvom „Ako si opička priateľstvo ušila“.

 • Dňa 25.04. 2018 budeme realizovať v našej materskej škole v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá nám ponúkla jedinečnú možnosť pre naše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. Meranie zraku sa uskutoční na základe informovaného písomného súhlasu zákonných zástupcov detí.
 • Charakteristika merania:
 • ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),

 • meranie je bezbolestné

 • meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa,

 • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)

 • meranie trvá iba niekoľko sekúnd

 • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa

 • meranie prebieha v priestoroch materskej škôlky

 • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára

 • Dňa 24.04. v rámci mesiaca Apríl- mesiac lesov, navštívia prostredníctvom turistickej vychádzky deti z triedy kobyliek a včielok zámockú záhradu.

 • Dňa 23.04. deti z triedy kobyliek a včielok v rámci systematickej mesačnej spolupráce navštívia Mestskú knižnicu v Hlohovci.

 

 • Dňa 19.04. 2018 sa naša materská škola zúčastní súťažnej prehliadky detskej tvorivosti pod názvom „Zlatý kľúčik“, ktorá sa bude konať v dopoludňajších hodinách v Empírovom divadle v Hlohovci.

 • Dňa 18.04. 2018 budeme s deťmi realizovať aktivity v rámci projektu „Veselé zúbky“, ktorý realizujeme už niekoľko rokov. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby priniesli deťom pohárik a zubnú kefku.

 • Dňa 12.04. 2014 o 9,30 hod. sa bude v elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec konať pre deti z triedy lienok, kobyliek a včielok zážitkový program enviromentálneho vzdelávania zameraný na triedenie a znižovanie odpadu z batérií pod názvom „Triedime batérie so Šmudlom“. Deti počas programu zažijú zaujímavý príbeh s neporiadnym Šmudlom pri ktorom sa naučia, ako správne naložiť s použitými batériami. Program bude pokračovať druhou časťou – zberom batérií počas celého kalendárneho roka 2018. Organizácia SEWA nám dodá zberné nádoby a inštrukciu pre rodičov. Pri vyzbieraní každých 200 kg bateriek získa naša škola darček (predstavenie kúzelníka) a pri každých ďalších 200 kg aj finančnú odmenu. Program prebieha bezplatne vďaka organizácii SEWA, a.s.

 • Nakoľko si uvedomujeme, že zdravie (správne stravovacie návyky a pohybová aktivita) deti je to najdôležitejšie, naša materská škola sa aktívne zapojila do projektu "Zdravýživka"Zdravýživka je vedená odborným garantom, samotným autorom  projektu, certifikovaným poradcom PhDr., Mgr. Petrou Vadovičovou PhD. Dňa 10.04.2018 nás navštívia lektori projektu s interaktívnym vystúpením. Bábková postavička bude učiť deti interaktívnou hrou správnym stravovacím návykom. Hry podporujú telesný a psychický vývin  detí a stravovacie zvyklosti, ktoré si odnášajú do dospelosti.
   
 • Dňa 06.04.2018 sa deti z triedy kobyliek a lienok zúčastnia výstavy v CVČ Dúha v Hlohovci pod názvom „Jarné tradície“.

 • Dňa 28.03. 2018 v rámci témy týždňa „ Veľkonočné sviatky“ navštívia našu materskú školu dôchodcovia z klubu Ruža v Hlohovci, ktorí nám formou kultúrného vystúpenia priblížia ľudové tradície týchto sviatkov.

 • Dňa 26.03. o 14,30 hod. sa budú konať v pavilóne č. 4 „Tvorivé veľkonočné dielne“ za účasti zákonných zástupcov detí z triedy kobyliek a včielok. Prineste si zo sebou kreatívne nápady.

 • Dňa 23.03. sa deti z triedy kobyliek a lienok zúčastnia výstavy vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci pod názvom „Vesmír očami detí“.

 • Dňa 22.03. navštívia deti z triedy kobyliek a včielok v rámci aktivít Marec mesiac knihy školskú knižnicu v ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, s ktorou aktívne spolupracujeme počas celého školského roka.

 • V rámci mesiaca- Marec mesiac knihy sa deti zúčastnia exkurzie v Mestskej knižnice v Hlohovci:

15.03. 2018 o 10,30 h deti z triedy kobyliek a včielok,

21.03. 2018 o 10,30 h deti z triedy mravčekov a lienok.

 

 • Dňa 13.03. 2018 sa bude konať v materskej škole Skríning školskej zrelosti predškolákov s písomným súhlasom zákonných zástupcov predškolákov. Skríning školskej zrelosti budeme realizovať v spolupráci so zamestnancami CPPPaP v Hlohovci. Zákonní zástupcovia detí predškolákov sa môžu oboznámiť s webobou stránkou- www.pohodovo.sk/zapis- kde majú k dispozícií e-book- pomôcku, ktorá obsahuje informácie pre rodičov o zápise do základnej školy. Na 30 stranách sa dozviete všetko potrebné. Hoci je zápis individuálnou záležitosťou každej školy, má množstvo spoločných prvkov, ktoré tu nájdete. E-book možno objednať ZADARMO.

 

 • Dňa 01.03. 2018 navštívi našu materskú školu profesionálne hudobné predstavenie Simsalala“. Simona Hudáková pod umeleckým menom Simsalala pripravila pre deti zaujímavý hudobný program.

 • Dńa 22.02. 2018 sa deti z triedy kobyliek a včielok zúčastnia exkurzie do Planetária- hvezdárne v Hlohovci na Sládkovičovej ulici.

 • Dňa 20.02. 2018 sa bude v elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec, konať profesionálne predstavenie „Bublinová shou“.

 • Na známosť sa všetkým dáva táto mimoriadna správa, že sa v našej materskej škole bude konať v dopoludňajších hodinách „Karneval“-  stretnutie všetkých rozprávkových a iných bytostí:

·         06.02. 2018 v  elokovanom pracovisku Materskej škole Pribinova 69, Hlohovec

·         07.02. 2018 v elokovanom pracovisku Materskej škole Vinohradská 7, Hlohovec

 • Dňa 31.01. 2018 predškoláci navštívia v rámci mesačnej spolupráce Mestskú knižnicu v Hlohovci.

 • Dňa 29.01. 2018 predškoláci navštívia prvákov v ZŠ Kopernikova Hlohovec.

 • Dňa 22.01.2018 navštívia staršie deti z elokovaného pracoviska Pribinovej 69, Hlohovec- Mestskú knižnicu v Hlohovci.

 • Dňa 23.01. 2018 navštívi našu materskú školu hudobné predstavenie pod názvom „Ja som malý remeselník“. 

 

 • Dňa 18.01. 2018 sa predškoláci zúčastnia Projektu workshop v kine Úsmev v Hlohovci.

 • Dňa 17.01. 2018 sa bude na elokovanom pracovisku Materskej škole Pribinova 69, Hlohovec, konať Skrínink školskej zrelosti.

 

Vianočná besiedka je v Pavilóne č. 4 pre chorobnosť detí zrušená.
 
 • Dňa 08.11. 2017 navštívi Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec zamestnanec Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. B. Varga s hravou aktivitou pod názvom „Vtáky“

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vtáky

 • Dňa 27.10. 2017 sa bude konať v materskej škole v dopoludňajších hodinách v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti „Veselý strašidelný karneval“, ktorý neodmysliteľne patrí k jesennému ročnému obdobiu.                                                                                             

      

 

 • Dňa 25.10. 2017 sa v triede mravčekov, lienok a kobyliek budú konať jesenné tvorivé dielne za účasti zákonných zástupcov detí. Cieľom tvorivých dielní je zhotovenie rôznych postáv, zvieratiek, svietnikov z tekvíc z rôznych jesenných plodov, ktorými si vyzdobíme areál školy.   

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslena tekvica

 • Dňa 25.10. o 15,00 hod. sa bude v triede včielok v pavilóne č. 4 , realizovať besiedka za účasti starých rodičov i zákonných zástupcov detí v rámci mesiaca októbra „ÚCTA K STARŠÍM“. Tešíme sa na Vás!

   

  Súvisiaci obrázok

 • Dňa 20.10. sa naša materská škola aktívne zapojila do výtvarnej súťaže pod názvom „JESENIÁDA“, ktorú organizuje CVČ v Hlohovci.

  Výstavu, na ktorej sa budú prezentovať i  naše deti formou výtvarných a pracovných prác, si môžete prísť pozrieť do areálu CVČ Dúha v Hlohovci na Koperníkovej ulici v čase od 02.11. do 24.11.

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt šarkan kreslený

   

 • Od 16.10. do 20.10. naša materská škola realizuje rôznorodé aktivity v rámci dňa- 21.10, ktorý je "Dňom jablka" alebo "Dňom pôvodných odrôd jabĺk".

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jablko kreslené
 • Dňa 07.11. 2017 o 15,30 hod. sa bude v pavilóne č. 4, v triede včielok realizovať rodičovské združenie zákonných zástupcov predškolákov, ktorého hlavným cieľom bude prednáška pracovníčky CPPPaP v Hlohovci pod názvom „Skríning školskej zrelosti“. Zákonným zástupcom detí predškolákov radi odpovieme  na ich otázky, pretože nielen zápis detí do ZŠ, ale i ich vstup do ZŠ je výrazným medzníkom v živote detí, ale i rodičov.

 

 • Dňa 20.09. 2017 sa naša materská škola  aktívne zúčastnila formou výtvarných prác detí  I. ročníka výtvarnej a filmovej súťaže pre deti a mládež okresu Hlohovec pod názvom 

Prežil som prázdniny ako vo filme.“ 

Vyhlasovateľom súťaže  je Mestské kultúrne centrum-  kino Úsmev a FK Urania Hlohovec. Záštitu nad súťažou prevzali primátor mesta Hlohovec a filmoví distribútori.

 

 • Dňa 03.11. 2017 o 9,00 hod. v kine Úsmev v Hlohovci, odovzdá našim deťom primátor mesta Ing. Miroslav Kollár ocenenie za umiestnenie v I. ročníku výtvarnej a filmovej súťaže pre deti a mládež okresu Hlohovec pod názvom 

Prežil som prázdniny ako vo filme.“

Zároveň  bude deťom premietnutá filmová rozprávka.

 

 • Dňa 13.10. 2017 navštívi našu materskú školu profesionálne divadlo Slniečko z Piešťan, ktoré sa nám predstaví divadelným vystúpením pod názvom 

„Malí huncúti“ 

 

 • Dňa 11.10. 2017 sa budú konať o 14,30 hod. v triede včielok za účasti zákonných zástupcov detí 

„Jesenné tvorivé dielne“. 

Tešíme sa na Vás.

 

 • Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec v spolupráci s Mestom Hlohovec, II.ZŠ Koperníkova 24 , Hlohovec a SOŠ Nerudova 13, Hlohovec, mala organizovať dňa 22.09.2017 na Námestí Svätého Michala, Hlohovec v rámci akcií „Európsky týždeň mobility“ pre deti materských škôl a žiakov 1., 2., a 3.ročníka ZŠ

                               akciu „ Deň bez áut“.

Z dôvodu nepriaznivého počasia zo zreteľom na bezpečnosť detí v zmysle realizovania aktivít- jazda na kolobežkách, odrážadlách, kreslenie na chodník, či z organizačného zabezpečenia aktivít bola akcia zrušená. Každá MŠ, či ZŠ organizovala aktivity vo svojej škole podľa podmienok a možností.

 

 • Riaditeľstvo Materskej školy, Vinohradská 7, Hlohovec, ďakuje za spoluprácu Mestu  Hlohovec, II.ZŠ Koperníkova 24 , Hlohovec a SOŠ Nerudova 13, Hlohovec, ktorí sa podieľali na organizačných prípravách aktivity „Deň bez áut“, ktorá sa mala konať dňa 22.09.2017, na Námestí Svätého Michala, Hlohovec pre deti materských škôl a žiakov 1., 2., a 3.ročníka ZŠ a z dôvodu  nepriaznivých poveternostných podmienok sa nerealizovala. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri organizovaní  akcie, pevne veríme, že počasie bude  v budúcnosti priaznivejšie.
 
 
 • Elokované pracovisko Materská škola, Pribinova 69, Hlohovec:

                            „Veselí tekvičiaci“

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame v rámci spolupráce s rodinou na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia dňa 27.09. 2017 o 14,30 hod. na školskom dvore materskej školy. Prírodný materiál vrátane tekvíc si treba priniesť.

                                                                             Tešíme sa na Vás, deti a kolektív elokovaného pracoviska!

 

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

Dňa 04.09. 2017 naša materská škola Margarétka slávnostne privítala deti, zákonných zástupcov a rodinných príslušníkov pri vstupnej hlavnej bráne školy , pretože sa oficiálne začal nový školský rok. Učiteľky premenené na vílu a symbol našej školy margarétku privítali nielen deti milým pozdravom, úsmevom, darčekom, ale i  vymaľovánkou, ktorá vyjadrovala  symbolom školy a triedy, do ktorej boli deti zaradené. I týmto spôsobom sme chceli uľahčiť nielen novým deťom, ale i ostatným deťom  prechod z rodinného  prostredia do prostredia školy.