OZNAMY:

 
 
 
 
 
 
 
Nakoľko EP Vinohradská 7, Hlohovec má prerušenú prevádzku z dôvodu karantény koronavírusu COVID- 19 a nakoľko nemáme poštovú schránku umiestnenú na vstupnej bráne, alebo pri dverách do budovy školy, prosíme Vás, aby ste tlačivá vhodili do poštovej schránky MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec. Ďakujeme
 
 

DO POZORNOSTI RODIČOM DETÍ PREDŠKOLÁKOV

Odkazy link: ohľadom zápisu do ZŠ:

 
 
 
 
 
 

 

Venujte nám 2% z dane !

Vážení rodičia a priatelia školy!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie- Hravo Zdravo. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Ďakujeme!

 

Karneval

Na známosť sa všetkým dáva táto mimoriadna správa, že sa v našej materskej škole bude  konať v dopoludňajších hodinách dňa 12.02. 2020  stretnutie všetkých rozprávkových bytostí Karneval. Prosíme rodičov, aby svojim deťom pripravili karnevalové masky a malé občerstvenie.

 

Do pozornosti: Skríning školskej zrelosti predškolákov

Dňa 10.02. 2020 sa bude konať v materskej škole v dopoludňajších hodinách Skríning školskej zrelosti predškolákov s písomným súhlasom zákonných zástupcov predškolákov. Skríning školskej zrelosti budeme realizovať v spolupráci so zamestnancami CPPPaP v Hlohovci.

 

Turistická vychádzka do Zámockej záhrady

Dňa 23.01. 2020 sa deti z triedy kobyliek a včielok zúčastnili  turistickej vychádzky do zámockej záhrady. V rámci zimných tém výchovno-vzdelávacej činnosti zhotovili pre vtáčikov kŕmidlá, ktoré spolu s potravou zavesili na stromy. Veľkým prekvapením a veľkú radosť mali, keď uvideli nielen vtákov, sýkorky, ale i malú veveričku, ktorá sa predvádzala skákaním zo stromu na strom.

 

Výstava "Tajomstvá 13. komnaty"

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Hlohovci zorganizovali v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci  novú výstavu s názvom „Tajomstvá 13. komnaty – depozit č. 19 (zoologická zbierka Vlastivedného múzea v Hlohovci)“, ktorej sa zúčastnili dňa 23.01. 2020 deti z triedy lienok.

 

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže "Zima je zimička"

Centrum voľného času „DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec vyhlásilo pre  deti  MŠ, ŠKD a ZŠ súťaž  na  tému: Zima je zimička. Naša materská škola sa aktívne výtvarnými, či pracovnými prácami detí zúčastní dňa 24.01. 2020 tejto výstavy. Tešíme sa na výstavu, na ktorej si môžeme pozrieť práce detí, ktoré zobrazili  zimu rôznym spôsobom a rôznou technikou.

 

Zapojenie sa do projektu: "Vyfarbite svoje práva"

Formou umeleckých diel detí sa naša materská škola aktívne zúčastní svetového projektu: „Vyfarbite svoje práva“. Myšlienkou svetového projektu je nechať deti, aby nám ukázali, ako sa cítia, chápu a vyjadrujú svoje pocity v súvislosti s ich právami prostredníctvom umenia.


Návšteva mestskej knižnice

Tohoročná zima nás ešte nepotešila snehovou nádielkou, ale deti z triedy včielok sa i tak, potešia pri hrách s papierom a knihami na  tému  zimy formou  návštevy mestskej knižnice dňa 21. 01 . 2020, ktorú navštívia v rámci mesačnej spolupráce.

 

Divadelné predstavenie "Janka a Danka"

Opäť sa deti tešia na januárové profesionálne divadelné predstavenie, ktoré navštívi našu materskú školu.Tento krát nás navštívi dňa 17. 01. 2020 divadlo z Košíc „ Divadlo na predmestí“ s divadelným predstavením „Danka a Janka“. Rozprávka podľa literárnej predlohy  M. Ďuríčkovej je plná veselých chytľavých pesničiek, pri ktorých si deti určite zaspievajú a zatancujú.

 

 

Vianočná besiedka

Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vrcholí milým vianočným posedením spojeným s vystúpením detí.

MILÍ RODIČIA ! Srdečne Vás pozývame na „VIANOČNÚ BESIEDKU“, ktorá sa bude konať dňa:

  • 16.12. 2019 o 14,30 hod. v triede lienok,
  • 17.12. 2019 o 14,30 hod. v triede mravčekov,
  • 19.12. 2019 o 14,30 hod. v triede kobyliek a včielok.

TEŠÍME SA NA VÁS!                     

 

Vo vianočnej pekárni

Pečenie vianočného pečiva sa v našej materskej škole traduje každý rok. Už teraz sa deti tešia na sladké vianočné pečivo, ktoré ochutnajú i rodičia na „Vianočnej besiedke.“ Vianočné pečenie sa bude realizovať v každej triede v decembrovom týždni od 09.12. do 13.12. 2019

 

Vianočné vystúpenie dochodcov z klubu ruža v materskej škole

Predvianočné chvíle v materskej škole nám spríjemnia i dôchodcovia z klubu Ruža, ktorí  navštívili dňa 12.12. 2019 našu materskú školu s vianočným vystúpením. Koledníci v kostýmoch z dávnej minulosti nám priblížia vianočné zvyky a tradície.

„Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko čo Ti treba,

šťastie, pokoj, láska, neha, Ježiško má rád aj Teba.

Stromček sa už ligoce, prajem krásne Vianoce.“

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 11.12. 2019 o 10,00 hod. sa  deti z triedy včielok zúčastnia tvorivých vianočných dielní v mestskej knižnici.

 

Mikuláš

“Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.“

Spoločne s deťmi oslávime v našej škole dňa 06.12. 2019 MIKULÁŠA.  Deti  budú čakať Mikuláša po celý týždeň v kostýmoch, ktoré ich premenia na anjelov, čertov...

Výstava Zázračný ateliér

V rámci osláv Dňa materských škôl bola vyhlásená bola vyhlásená výtvarná prezentácia detí materských škôl pod názvom Zázračný ateliér

Naša materská škola sa aktívnym spôsobom zapojila do výtvarnej prezentácie. Dňa 03.12.  deti z triedy kobyliek a dňa 04.12. deti z triedy včielok a lienok si pôjdu pozrieť výstavu  do Vlastivedného múzea v Hlohovci.                                                   

 

Divadelné predstavenie "Emulienka"

Dňa 26.11.2019 navštívi našu materskú školu divadlo „Teatro Pimprlo“ s  bábkovým predstavením pod  názvom „Emulienka“. Veselá a hravá  rozprávka tety Emy  poteší nielen oko, ale aj ucho detského diváka. Predstaví všakovaké bábky a spieva všakovaké pesničky. Cieľom bábkového predstavenia je, že všetci na svete majú svoje nielen radosti, ale aj starosti a že vždy sa nájde niekto alebo niečo, čo nám pomôže nájsť novú cestu poznania.

 

 

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže

Aktívnou účasťou formou výtvarných prác detí  sa zúčastníme  dňa 22.11. 2019 VII. Ročníka okresného kola výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ . Pre školský rok 2019/2020 bola stanovená téma „ Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“.

 

Návšteva mestskej knižnice

I v mesiaci novembri navštívia predškoláci v rámci mesačnej systematickej spolupráce dňa 20.11. 2019 mestskú knižnicu. Cieľom spolupráce je skvalitňovať u detí  vzťah ku knihám a k čítaniu,  je preukázateľné, že čítanie má pozitívne účinky na človeka a viesť deti k tejto činnosti má rozhodne zmysel.

 

DO POZORNOSTI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM DETÍ PREDŠKOLÁKOV

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ v Hlohovci, organizujeme pre zákonných zástupcov detí predškolákov prednášku na tému „Školská zrelosť, pripravenosť“. Súčasťou prednášky budú i  informácie  ohľadom  plánovaného priebehu a obsahu skríningu školskej zrelosti predškolákov v tomto školskom roku.

Termín prednášky: 18.11. 2019

Čas prednášky: 15,30 hod.

Miesto prednášky: pavilón č.4 - trieda včielok

     

 

Návšteva Základnej školy

V rámci spolupráce navštívia naši predškoláci z triedy včielok a kobyliek dňa 15.11. 2019 v dopoludňajších hodinách prvákov zo Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec. I týmto spôsobom chceme našim predškolákom zážitkovou formou priblížiť školské prostredie základnej školy.

 

Vianočné fotografovanie

A je to opäť tu … Vianoce opäť vykúkajú spoza rohu. V každom z nás evokujú niečo iné. Každopádne zopár spomienok na tohtoročné Vianoce neuškodí a preto organizujeme dňa 14.11. 2019  „Vianočné fotenie pre deti“.

 

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP)

Vyhlásil v rámci osláv  Dňa materských škôl „ZBIERKU BÁSNIČIEK O MATERSKEJ ŠKOLE“. Naša materská škola sa aktívnym spôsobom zapojila formou tvorby básničiek v spolupráci s rodičmi  do tejto zbierky.

V rámci osláv „Dňa materských škôl na Slovensku“ sa naše EP Vinohradská 7, Hlohovec,  zúčastní  s deťmi dňa 4. novembra 2019: „POCHODU ku DŇU MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU 2019“, ktorý vyhlásil výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).

V rámci pobytu vonku sa prejdeme  s deťmi (a rodičmi) centrom nášho mesta. Každé dieťa bude niesť biely balón s logom Dňa materských škôl.

                 Aj týmto spôsobom oslávime Deň materských škôl.                           

I naša materská škola sa aktívne zúčastní prácami detí výstavy "Zázračný ateliér". Výtvarné a pracovné výtvory Vašich detí si budete môcť okrem iných pozrieť na danej výstave. 

 

HALLOWEENSKÝ VEČIEROK

Halloween vychádza z dávnych keltských zvykov a  neodmysliteľne k nemu patrí tekvica, typický jesenný plod, príprava kostýmov, vyzdobenie interiérov, zábava... Pripravujeme pre deti dňa  28.10. „Halloweenský večierok“ a práve ten stojí i padá na kreativite prípravy kostýmov a zábave.

Organizačné pokyny k „ Halloweenskému večierku“: Prosíme o dochvíľnosť!

  • zákonní zástupcovia si vyzdvihnú dňa 28.10. svoje  deti ako obvykle,
  • o 17,00 hod. prinesiete deti už oblečené do halloweenských kostýmov opäť do MŠ  spolu s občerstvením a pitným režimom / v plastovej fľaše/ pre svoje dieťa,
  • od 17,00 hod. do 19,00 hod. -  „Halloweenský večierok“  v materskej škole,
  • o 19,00 hod. si prídete vyzdvihnúť deti do materskej školy.

Nech už tento sviatok stojí na akýchkoľvek princípoch, nech vznikol v akejkoľvek zemi a spájajú sa s ním akékoľvek tradície, stále je to o zábave sa a príjemne strávenom čase.

 

OZNAM PRE STARÝCH RODIČOV

Deti z triedy včielok organizujú pre svojich starých rodičov dňa 16.10. 2019 o 15,00 hod. pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostnú besiedku. Srdečne Vás pozývame do materskej školy, príďte spolu s nami stráviť krátke a pekné popoludnie. Tešíme sa na Vás !

 

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE

V rámci systematickej mesačnej spolupráce navštívia deti z triedy včielok dňa 14.10. 2019 mestskú knižnicu. Deti si zapožičanú rôzne knižné publikácie, ktoré využijeme v edukačnom procese.

 

TVORIVÉ DIELNE "TEKVIČIACI" 

Tekvica-   Čo sa to pod plotom váľa? Je súdok pána kráľa.

Pozrieme doň, čo je v ňom ? Pán kráľ je bohatý, schoval si tam dukáty. 

Dňa 09.10. 2019 sa budú konať o 14,30 hod. v triede včielok, dňa 15.10. v triede lienok za účasti zákonných zástupcov detí „Jesenné tvorivé dielne“. Prineste si so sebou veľa kreatívnych nápadov a jesenné plody. Tešíme sa na Vás

Aj tento rok  využijeme  krásu jesennej prírody a jej plody. V mesiaci október 2019 deti z triedy kobyliek  v spolupráci so zákonnými zástupcami detí zhotovia kreatívne jesenné dekorácie z prírodnín, ktorými vyzdobíme nielen interiér, ale i exteriér materskej školy. Želáme Vám pri práci veľa zručnosti, tvorivosti, nápaditosti, či  fantázie.

 

KRESLENIE NA CHODNÍK 

Dňa 03.10. 2019 sa deti z triedy lienok, kobyliek a včielok zúčastnia "Kreslenia na chodník" na Námestí sv. Michala v rámci osláv „Dňa materských škôl“, ktorú organizuje RS OMEP Hlohovec.

 

ZBER PAPIERA

V týždni od 07.10. do 11.10. 2019 bude v našej materskej škole prebiehať ZBER PAPIERA. Výnos zo zberu papiera bude použitý účelovo pre deti. PODPORTE NIELEN SVOJU MATERSKÚ ŠKOLU, ALE PRISPEJTE AJ K RECYKLÁCII PAPIERA A OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

 

MICHALSKÝ JARMOK V HLOHOVCI

Skvelú jarmočnú atmosféru v našom meste , remeselné výrobky, ručne vyrábané produkty sprostredkujeme  deťom dňa 27.09. 2019  návštevou tradičného „Michalského jarmoku“. Zážitkovým učením priblížime deťom svet ľudových remesiel a tradícií v našom regióne.

 

NÁVŠTEVA HLOHOVECKÉHO ZÁMKU

V rámci  podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ navštívime s deťmi z triedy lienok, kobyliek a včielok dňa 25.09. 2019 formou turistickej vychádzky „Hlohovský zámok“.  Deti si budú môcť pozrieť bezplatnou prehliadkou „Hlohovský zámok“. Cieľom akcie je zvyšovať povedomie o kultúrnom dedičstve ,  o potrebe chrániť ho a podporovať toleranciu voči iným kultúram

 

MILÍ RODIČIA !

Materská škola organizuje dňa 26.09. 2019 od 15,00 hodiny brigádu na školskom dvore. Cieľom brigády bude  - sadenie okrasných drevín na školskom dvore  materskej školy. Prosíme Vás o spoluprácu a účasť na brigáde.  Prineste si so sebou podľa možnost rýľ a krhlu. Vopred ďakujeme za účasť, prispejete skrášľovaniu školského dvora našej materskej školy!

 

DIVADLO NA HOJDAČKE

Dňa 26.09. 2019 navštívi našu materskú školu divadlo NA HOJDAČKE  zo Žiliny s divadelným predstavením „STRAŠIAK TOMÁŠ“.

Strašiak z poľa sa jedného dňa rozhodne, že už nechce ďalej strašiť a pôjde spoznávať svet. Čo ho tam však čaká, vôbec netuší… Na ceste do mesta stretne pestrú spleť postavičiek. Okrem dopravnej výchovy sa dej  zaoberá aj témou odhodených hračiek. V predstavení sú pesničky s výchovnými podtextami, nadväzuje tiež na dynamickú spoluprácu s deťmi, aby si odniesli aktívny zážitok…

 

28. SEPTEMBER JE VYHLÁSENÝ DŇOM MLIEKA

Naša materská škola bude realizovať v rámci  projektu Svetový deň mlieka v školách rôzne aktivity. V rámci Svetovému dňa mlieka v školách sa zúčastníme / kobylky a včielky/ dňa 24.09. 2019 exkurzie do družstva v Sasinkove. Vyberáme 2 € na dopravu.

Bližšie informácie ohľadom exkurzie Vám poskytnú triedne učiteľky.

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážený rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 5 septembra 2019 v pavilóne č. 4 o 16,00 hod. Prosíme Vás, aby ste sa na rodičovskom združení zúčastnili! Rodičovské združenie nie je určené pre deti! Ďakujeme za pozozumenie a tešíme sa na vašu účasť.

 

KLADENIE VENCOV

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania sa deti z triedy včielok zúčastnia dňa 02.09. 2019 na pietnom akte kladenia vencov  na Námestí sv. Michala v Hlohovci.

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

 
Dňa 02.09.2019 sa opäť po letných úrázdninách otvorili brány škôl. I naša materskeá škola "Margarétka" slávnostne privítala deti zákonných zástupcov a rodinných príslušníkov, pretože sa oficiálne začal nový školský rok 2019/2020.
"Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, 
lebo sú darom a klenotom, 
ktorý sa nedá s ničím porovnať."
J. A. Komenský