Potreby dieťaťa v MŠ

Pri nástupe do MŠ musí mať každé dieťa:

 • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa (evidenčné lístky obdržíte v septembri u triednej učiteľky 
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého prichádza dieťa do MŠ (vyhlásenie o bezinfekčnosti obdržíte v septembri u triednej učiteľky/
 • splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy / splnomocnenie obdržíte v septembri u triednej učiteľky/
 • informovaný písomný súhlas / obdržíte v septembri u triednej učiteľky/ v zmysle § 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 9  vyhlášky č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole, ktorý zákonní zástupcovia svojím vlastnoručným podpisom potvrdia, že boli /a riadne poučená/ý o dôsledkoch svojho súhlasu, čo sa týka:
 • používania osobných údajov môjho dieťaťa
 • používania, zverejňovanie fotografií môjho dieťaťa 
 • súhlas k organizovaniu akcií počas školského roka / obdržíte počas školského roka pri realizovaní konkrétnej akcie/

 

Odporúča sa priniesť dieťaťu:

 • pohodlné oblečenie do triedy i na školský dvor,
 • na prezutie prezúvky, nie šľapky,
 • náhradnú obuv na školský dvor-  staré tenisky do piesku, tepláky (podľa uváženia),
 • náhradné veci: tričko, tepláky, nohavičky /slipy/, tielko, ponožky /pančušky/,
 • pyžamo, posteľná detská bielizeň, plachtu (rozmer 140x70, najmladšie deti nepremokavú plachtu, alebo jednorázovú nepremokavú podložku)
 • cvičebné oblečenie / len predškoláci/
 • pohár, kefku, pastu (len predškoláci),
 • hrebeň s uškom na zavesenie,
 • rúško do skrinky
 • toaletné potreby / po schválení na rodičovskom stretnutí v septembri/

         VŠETKY VECI PODPÍSANÉ !!!