Prevádzka MŠ

ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC JE V PREVÁDZKE
OD 6.00 DO 16.00 HOD.
 

Školský rok: 2018/2019

 

Pavilón č. 1 -  Mravčekovia: od 6.00 do 16.00

Triedne učiteľky: Bc. Jana Albertová

                          Bibiána Gajdošová, DiS.Pavilón č. 2 - Lienky: od 7.00 do 15.30

Triedne učiteľky: Jana Števová

                Mgr. Stanislava Šuchová

 


Pavilón č.3 - Kobylky: od 7.00 do 15.30

Triedne učiteľky: Ľubica Matiová

         Mgr. Eva Chmelanová, DiS.

                 

                                           

Pavilón č. 4 - Včielky: od 7.00 do 15.30

Triedne učiteľky: Bc. Ľubica Piňáková

               Bc. Terézia Bolczeková