Prevádzka MŠ

 
ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC JE V PREVÁDZKE
OD 6.00 DO 16.00 HOD.
 

Školský rok: 2021/2022

 

Pavilón č. 1 - Mravčekovia: od 6.00 do 16.00 hod.

Triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Šuchová

Učiteľka:                 Mgr. Mária Zigová  

 

Pavilón č. 2 - Lienky:  párny týždeň od 7,00 do 15,00

nepárny týždeň od 7,30h do 15,30 h

 

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Chmelanová, DiS

Učiteľka:               Janka Števová

 

Pavilón č.3 - Kobylky: od 7.00 do 15.30

Triedna učiteľka: Alena Ondrušková

Učiteľka:             Ľubica Matiová

 

Pavilón č. 4 - Včielky: od 7,00 do 15,30

                                

Triedna učiteľka:  Bibiána Gajdošová, DiS

Učiteľka:              Bc. Terézia Bolczeková

                                  

 

Dôležité:

  • V čase od 6.00 h. do 7.00 h. sa deti schádzajú v pavilóne č.1 t. j. trieda č.5

/ mravčekovia/ „zberná trieda“.

Od 7.00 h. prechádzajú deti z triedy č.5 do svojich tried, kde sú zaradené t.j.  do triedy č. 7./kobylky/ , 8./ včielky/, otvárajú sa od 7,00 h.

Od 7,00 h. v párnom týždni prechádzajú z triedy č.5, aj deti z triedy č.6 /lienky/ do svojej triedy, ktorá sa otvára od 7,00h.,v nepárnom týždni až od 7,30 h.

 

  • V čase od 15,30 h. do 16,00 h. prechádzajú deti  z triedy č.7 a č.8., do pavilónu č. 1 t.j. do triedy č.5./mravčekovia/.

Deti z triedy č.6 prechádzajú v nepárnom týždni do  pavilónu č.1 t.j.  do triedy č.5 / mravčekovia/ o 15,30 h., v  párnom týždni  o 15,00 h.

 

Budova elokovaného pracoviska Vinohradská 7,  sa uzamyká o 16.00 h.