Prevádzka MŠ

 
ELOKOVANÉ PRACOVISKO VINOHRADSKÁ 7, HLOHOVEC JE V PREVÁDZKE
OD 6.00 DO 16.00 HOD.
 

Školský rok: 2020/2021

 

Pavilón č. 1 - Mravčekovia: od 7.00 do 15,30 hod.

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Chmelanová, DiS.

Učiteľka:                 Alena Ondrušková

 

Pavilón č. 2 - Lienky: od 7.00 do 15.30 hod.

Triedna učiteľka: Ľubica Matiová

Učiteľka:               Bc. Terézia Bolczeková

 

Pavilón č.3 - Kobylky: od 6.00 do 16.00 hod.

Triedna učiteľka: Bc. Jana Albertov

Učiteľka:             Bibiana Gajdošová, DiS.

 

Pavilón č. 4 - Včielky: Párny týždeň:       od 7.30  do 15.30 hod.

                                      Nepárny týždeň:  od 7,00  do 15,00 hod.

Triedna učiteľka: Janka Števová

Učiteľka:              Mgr. Stanislava Šuchová

                                  

 

Dôležité:

  • V čase od 6.00 h. do 7.00 h. sa deti schádzajú v pavilóne č.3 v  triede č. 7. – „zberná trieda“.

Od 7.00 h. prechádzajú deti z triedy č.7 do svojich tried, kde sú zaradené t.j.  do triedy č. 5., 6., otvárajú sa od 7,00 h.

Od 7,00 h. v nepárnom týždni prechádzajú z triedy č.7,aj deti z triedy č.8 do svojej triedy, ktorá sa otvára od 7,00h., v párnom týždni až od 7,30 h.

 

  • V čase od 15,30 h. do 16,00 h. prechádzajú deti  z triedy č.5 a č.6., do pavilónu č. 3 do triedy č.7.

Deti z triedy č.8 prechádzajú v párnom týždni do  pavilónu č.3 do triedy č.7 o 15,30 h., v  nepárnom týždni  o 15,00h.

 

Budova elokovaného pracoviska Vinohradská 7,  sa uzamyká o 16.00 h.