Rada rodičov

 

RADA RODIČOV MÁ SVOJE ZASTÚPENIE PRE ROKOVANIE S VEDENÍM ŠKOLY V RADE RODIČOV:

 

Predseda:  Zuzana Ráciková

člen:          Lucia Silná

člen:          Jana Juristová

člen: